Behöver du behörighet för att vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt?

Om du arbetar med brandfarliga arbeten såsom gasolbrännare, vinkelslip, svetsning, varmluftpistol, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, behöver du gå denna utbildning.

Jag är utbildad instruktör i SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretagen) och Sveriges Byggindustriers utbildning Brandfarliga Arbeten där du får ett Certifikat via SVEBRA.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten:

 • är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier
 • ger samma behörighet som Brandskyddsföreningens koncept “Heta arbeten”
 • uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren
 • följer gällande utbildningsplan
 • ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor
 • certifikatet är giltigt i fem år från godkänd utbildning
 • registreras i ID06 kompetensdatabas
 • genomförs på en dag (6,5 timmar)
 • är branschanpassad
 • är branschägt
 • är en utbildning som ständigt utvecklas av och för utföraren

Syftet med utbildningen Brandfarliga Arbeten är, förutom att skador fortsättningsvis ska hållas på en låg nivå, att skapa en modernare och mer branschanpassad utbildning som uppfyller de krav som ställs av försäkringsbolagen.

Brandfarliga Arbeten är ett av försäkringsbolagen godkänt alternativ till Brandskyddsföreningens Heta Arbeten och ger samma behörighet som deras koncept.

Eftersom utbildningen Brandfarliga Arbeten är skapad av och för medlemmar i flera bransföreningar så finns det stora möjligheter till branschpåverkan.

Exempel på Certifikat för Brandfarliga arbeten:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.png
Framsida
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-1.png
Baksida
id06
Registrering i ID06 Kompetensdatabas ingår (värde 200 kr)

Visa källbilden
Visa källbilden
Visa källbilden
Certifikat brandfarliga arbeten