Utbildningen följer brandskyddsföreningens och försäkringsbolagens utbildningsplan

 • Vad är brandfarliga arbeten?
 • Ansvar och försäkringsvillkor
 • Tillståndsansvarig
 • Brandvakt
 • Utförare
 • Delegering
 • Tillståndsblankett
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandkunskap
 • Brandsläckning och utrustning
 • Brandfarliga varor och dess risker
 • Tätskiktsarbete
 • Praktisk brandövning (ej vid distansutbildning)

Kursen hålls på svenska
Kursbok och prov kan fås på annat språk